Automated testing

Testovanie je základom každého dobre fungujúceho softvéru. Obzvlášť dôležité je pri väčších projektoch s väčšou komplexitou. Testujeme možné chyby vzniknuté pri vývoji softvéru, zlepšujeme celkovú použiteľnosť a naši softvéroví inžinieri vytvárajú aj nástroje pre integráciu, spustenie a validáciu automatizovaných testov.

Testovanie je súčasťou každého nášho projektu, pri ktorom zákazník dbá na kvalitu. Test možných chýb však vieme zaviesť aj v prípade, že projekt už spustený máte.

Výhody automatizovaného testovania sú oproti manuálnemu zjavné:

  • vyššia rýchlosť testovania
  • úspora času i peňazí
  • možnosť použitia na veľký objem dát naraz

You need customized solution?


CONTACT US