SAP SE

O projekte:

So spoločnosťou SAP SE sme spolupracovali na viacerých úspešných projektoch:

  • Configuration Management – konfigurácia frontend konzoly pre správu konkrétnych maloobchodných údajov so systémom postaveným na technológii s GWT GXT zložkami.
  • ApplicationSuite – konzola pre správu a vývoj frontend podkladového jadra aplikácie motorov pre švajčiarskeho zákazníka.
  • Engine Management – komplexné riešenie pre správu zariadení – výpočet a kalibráciu podporných nástrojov, ktorých výsledkom je zabezpečenie optimalizácie dodávateľských sietí. Cez webové rozhranie aplikácie je možné pohodlne vstúpiť a zobraziť stav aktuálne bežiacich akcií v systéme. Pomocou systému riadenia podnikových procesov (BPM) sa definujú vzťahy medzi jednotlivými modulmi, ktoré predstavujú určitú časť siete a pomáhajú automatizovať konkrétny obchodný proces.

O spoločnosti:

Spoločnosť SAP SE je svetovým lídrom v oblasti podnikového softvéru a súvisiacich služieb.

Použité technológie:

  • Pre projekt Configuration Management: Google Web Toolkit, Tomcat, Spring, Hibernate, EJB, JPA, DB2, PostgreSQL.
  • Pre projekt ApplicationSuite: Apache Tomcat, Hibernate, Spring, JSF, IceFaces, Servlets, ActiveMQ, Atomikos XA, IBM DB2, Selenium.
  • Pre projekt Engine Management: Java/J2EE, BPM softvér Flux a systém pre posielanie asynchrónnych správ – ActiveMQ.

You need customized solution?


CONTACT US