SAF Retail Suite for SAF Slovakia

Vyjadrenie klienta:

„Od spoločnosti Seges sme mali formou bodyleasingu prenajatých IT odborníkov na vývoj našich interných aplikácií SAF Retail Suite pre maloobchodný sektor. Vývojári boli bezproblémovo začlenení do našich interných tímov a Agile Development procesov. Svoju prácu vykonávali profesionálne, zodpovedne a proaktívne riešili priradené vývojárske úlohy. V prípade potreby aktívne participovali na riešení problémov, či už interne, alebo priamo u zákazníka. Naša spolupráca so spoločnosťou Seges bola bezproblémová, dohodnuté aktivity a úlohy boli spoľahlivo vyriešené. V prípade potreby externých vývojárov sa rád na spoločnosť Seges obrátim znova,“ Ján Králik, Managing Director SAF Slovakia.

O projekte:

Spolupráca so spoločnosťou SAF Slovakia, ktorá v súčasnosti už patrí pod spoločnosť SAP, trvala 3 roky. Hlavným predmetom spolupráce bol projekt SAF Retail Suite. Spoločnosť SAF sa špecializovala na vývoj objednávacieho a plánovacieho softvéru pre maloobchod, logistiku a priemysel.

    Spoločnosť využívala naše služby aj v oblasti:

  • bodyleasingu, tzn. vypožičiavaní špecialistov na informačné technológie,
  • softvéru na zákazku,
  • konzultačných služieb,
  • tvorby webovej stránky a e-shopu.

You need customized solution?


CONTACT US