Aston ITM

O projekte:

Vytvárali sme systém LMS (Learning Management System) slúžiaci pre administráciu kurzov so zachovaním prehľadného webového rozhrania, ktoré je postavené na technológii GWT.

O spoločnosti:

Aston ITM je slovenská spoločnosť zameraná na informačné technológie – tvorbu webových stránok, mobilné riešenia či intranetové aplikácie.

Použité technológie:

Google Web Toolkit, Tomcat, Spring, Hibernate, EJB, JPA.

You need customized solution?


CONTACT US